• 
    • |

  • საერთაშორისო ზარები
  • საქალაქთაშორისო ზარები
  • სერვისები და ტარიფები
  • დამატებითი მომსახურებები
  • პორტირების წესები და პირობები
  • 2013-05-19

    სხვა ფიქსირებული ოპერატორის ნებისმიერი ქსელიდან „სიჯისის“ ქსელზე პორტირებისთვის ნომრის შეუცვლელად შეგიძლიათ შეგიძლიათ მოგვმართოთ „სიჯისის“ ოფისში და გააკეთოთ შესაბამისი წერილობითი განაცხადი. განაცხადიდან 3 დღის ვადაში გაცნობებთ პასუხს და გაგაცნობთ მომდევნო პროცედურებს.