• 
    • |

  • საკაბელო ტელევიზია
  • IP ტელევიზია
  • როგორ ჩავერთოთ
  • 2018-05-15

    ტელევიზიის მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია რუსთავის მოსახლეს იმ კონკრეტული უბნიდან, სადაც შესაძლებელია „სიჯისი-ტივის“ დადგმა (იხ. დაფარვის რუკა)
    ხელშეკრულება „სიჯისი-ტივიზე“ შესაძლებელია გააფორმოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ის "სიჯისის" სხვა პროდუქტების (ტელეფონი, ინტერნეტი) მომხმარებელი. ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტების ინფორმაციაზე, მიმართეთ „სიჯისის“ ქოლ-ცენტრს ნომერზე: 250000 ან 0 800 200 200.