• 
  • |

 • ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი
 • DSL ინტერნეტი
 • Wi-Fi ინტერნეტი
 • ინტერნეტ პარამეტრები
 • ინტერნეტ პაკეტის პარამატრები
 • 2018-07-11

  2018 წლის 15 აგვისტოდან აბონენტებს მათთან გაფორმებული ინტერნეტ მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონკრეტული პაკეტი მიეწოდებათ პარამატრების დაცვით:

  ოპტიკური ინტერნეტი

  20 მბ/წმ

  30 მბ/წმ

  50 მბ/წმ

  60 მბ/წმ

  მაქსიმალური სიჩქარე

  20 მბ/წმ

  30 მბ/წმ

  50 მბ/წმ

  60 მბ/წმ

  მინიმალური სიჩქარე

  4 მბ/წმ

  6 მბ/წმ

  10 მბ/წმ

  12 მბ/წმ

  ფაქტობრივი სიჩქარე

  16 მბ/წმ

  24 მბ/წმ

  40 მბ/წმ

  48 მბ/წმ

  ჯიტერი

  <50 მილიწამი

  <50 მილიწამი

  <50 მილიწამი

  <50 მილიწამი

  დაყოვნება

  <650 მილიწამი

  <650 მილიწამი

  <650 მილიწამი

  <650 მილიწამი

  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი

  <3%

  <3%

  <3%

  <3%

   

  DSL ინტერნეტი

  3 მბ/წმ

  5 მბ/წმ

  6 მბ/წმ

  8 მბ/წმ

  მაქსიმალური სიჩქარე

  3 მბ/წმ

  5 მბ/წმ

  6 მბ/წმ

  8 მბ/წმ

  მინიმალური სიჩქარე

  0.6 მბ/წმ

  1 მბ/წმ

  1.2 მბ/წმ

  1.6 მბ/წმ

  ფაქტობრივი სიჩქარე

  2.4 მბ/წმ

  4 მბ/წმ

  4.8 მბ/წმ

  6.4 მბ/წმ

  ჯიტერი

  <80 მილიწამი

  <80 მილიწამი

  <80 მილიწამი

  <80 მილიწამი

  დაყოვნება

  <700 მილიწამი

  <700 მილიწამი

  <700 მილიწამი

  <700 მილიწამი

  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი

  <3%

  <3%

  <3%

  <3%

   

  Wifi ინტერნეტი

  2 მბ/წმ

  მაქსიმალური სიჩქარე

  2 მბ/წმ

  მინიმალური სიჩქარე

  0.4 მბ/წმ

  ფაქტობრივი სიჩქარე

  1.6 მბ/წმ

  ჯიტერი

  <150 მილიწამი

  დაყოვნება

  <900 მილიწამი

  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი

  <5%