• 
  • |

 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • საერთაშორისო ზარები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • 2013-05-19

  ტარიფები ლოკალურ, საქალაქთაშორისო და მობილურ ზარებზე და დარეკვის წესები

  სიჯისის აბონტების საუბრები შიდა ქსელზე უფასოა.

  ტარიფები ლოკალურ, საქალაქთაშორისო და მობილურ ოპერატორებთან შემდეგია:

  • რუსთავში 22-იან, 24-იან, 29-იან ნომრებზე ზარების განხორციელების საფასური_ წუთი- 4 თეთრი.
  • საქართველოს ნებისმიერ ქალაქსა და დასახლებულ პუნქტში არსებულ ფიქსირებულ და უსადენო სატელეფონო ნომერზე განხორციელებული საუბრის ღირებულება - წუთი 10 (ათი) თეთრი.
  • მობილურ ოპერატორებთან კავშირის ღირებულება - წუთი 24 თეთრი.

  ქალაქის ლოკალურ (22-იან, 24-იან, 29-იანი) ნომრებზე ზარის განხორციელება ხდება კოდის გარეშე, მხოლოდ სატელეფონო ნომრის აკრეფით. მაგ.: 22 XX XX ან 29 XX XX;

  სხვა ფიქსირებულ და უსადენო სატელეფონო ნომერზე საქართველოს მასშტაბით, ზარის განხორციელება ხდება შემდეგი წესით: 0 + ქალაქის/უსადენო ოპერატორის კოდი + ნომერი

  მობილურ ოპერატორებთან ზარის განხორციელება ხდება შემდეგი წესით: 0 + მობ. ოპერატორის კოდი + ნომერი