• 
  • |

 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • საერთაშორისო ზარები
 • დამატებითი მომსახურებები და ტარიფები
 • 2013-05-19

  "სიჯისის" სატელეფონო მომსახურება ვრცელდება ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე და მისი ინდექსებია - 25, 27 და 28 (2011 წ, 4 ივნისამდე 15, 17 და 18). სიჯისი ახორციელებს სატელეფონო სერვისს ულტრა თანამედროვე ALCATEL 1000-ის S12 ტიპის საკომუტაციო სადგურებით, რომლებიც განლაგებულნი არიან ქ. რუსთავის სამ სხვადასხვა წერტილში და ერთმანეთს უკავშირდებიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიებით.

  ჩვენი კომპანია გთავაზობთ  მომსახურების მაღალ ხარისხს და საუკეთესო ტარიფებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დასაკავშირებლად.

    მომსახურები დასახელება

   ჩართვა

  გამორთვა

   ყოველთვიური საფასური

   პაროლი

   0

  0

   1

   ამომცნობი (ჩვეულებრივი)

   3

  0

   0.5

   ამომცნობი (უნივერსალური)

   5

   0

   1

   ზარის დაფარვა

   5

   0

  1

  ზარის ლოდინი

  0

   0

   1

   8-იანი კოდი

   0

  5

   0

   სერიული ნომრის მოწყობა

   400

  0

  30

   არსებული სატელეფონო ნომრის სერიულში გადაყვანა-მოწყობა

   400

   0

   30

   სერიულ ნომერში თითო სააბონენტო ნომრის ჩართვა

  0

   0

   30

   ცხელი ხაზი

  0

   0

  2

   კონფერენცია

  0

  0

   10

   დაკავებულ ნომერზე ავტომატური გადარეკვა

   0

   0

   3

   ნომრის არჩევით გადამისამართება

   0

   0

   2

   დაკავებული ნომრის გადამისამართება

   0

   0

   3

  სერიული ნომრის სააბონენტო 2მბ

   0

   0

  420