• 
  • |

 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • საერთაშორისო ზარები
 • სერვისები და ტარიფები
 • 2019-02-22

  "სიჯისის" სატელეფონო მომსახურება ვრცელდება ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე და მისი ინდექსებია - 25, 27 და 28 (2011 წ, 4 ივნისამდე 15, 17 და 18). სიჯისი ახორციელებს სატელეფონო სერვისს ულტრა თანამედროვე Iskratel SI 3000-ის ტიპის საკომუტაციო სადგურებით, რომლებიც განლაგებულნი არიან ქ. რუსთავის შვიდ სხვადასხვა წერტილში და ერთმანეთს უკავშირდებიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიებით.

  ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურების მაღალ ხარისხს და საუკეთესო ტარიფებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დასაკავშირებლად.

  ძირითადი სატელეფონო სერვისები და ტარიფები

  მომსახურების დასახელება

   მომსახურების ღირებულება (ლარში)

   ფიზიკური პირებისთვის

   საბიუჯეტო ორგანიზ.-თვის

   კომერციული ორგანიზ.-თვის

  ტელეფონის დადგმა

  10

  20

  20

  ტელეფონის (წყვილის) აღდგენა მოხსნიდან იმავე თვის განმავლობაში

  0

  სააბონენტო (ყოველთვიური) გადასახადი

   4

   4

  10

  ტელეფონის გადაფორმება (ოჯახის სხვა წევრზე)

  0

   

   

  ტელეფონის გადაფორმება (იურდიულ მემკვიდრეზე)

  0

   

   

  მისამართის შეცვლა

  0

   5

  5

  ტელეფონის (წყვილის) აღდგენა

  0

  10

  10

  აბონენტის სურვილით ნომრის შეცვლა

  5

   10

  10

  აბონენტის სურვილით სახელის შეცვლა

  0

   10

   10

  დროებით გადაფორმება ბინის იჯარით გადაცემისას

  5

   

   

  მეიჯარადისთვის ტელეფონის დაბრუნება

  0

  10 

  10 

  ხაზების ჯგუფის სააბონენტო

   

   

   200

  ინდ.საწარმოს ტელეფონის გადაფორმება ფიზიკურ პირზე საწარმოს გაუქმებისას

   20

   20

  20 

  ასს 22/24-დან სიჯისის ასს-ზე (25, 27, 28-ზე) გადმოსვლა

  0

   

   

  სიჯისიდან ასს 22/24-ზე გადასვლა

  0

   

   

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (8-იანით განხორციელებული ზარები)

  0

   

   

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (ასს 25/27/28-ზე განხორციელებული ზარები)

  1

   3

   10

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (შემავალი ზარებით)

  1

   3

   10

   ნომრის არჩევა

   30-დან 500-მდე*

   30-დან 500-მდე*

   30-დან 500-მდე*

  მეიჯარადისთვის აბონენტობის დაბრუნება

  0

   10

  10 

  დასახელების შეცვლა ნორმატიული აქტის საფუძველზე

  0

   

   

  დამატებითი ხაზის გაყვანა ტელეფონზე

  5

  10 

  10 

  იურიდიული პირის საკუთრებაში მყოფი ფართის იჯარით გადაცემისას დროებით გაფორმება

   10

  10 

   10

  იურიდიული პირის საკუთრებაში მყოფი საწარმო-ნაგებობის ყიდვა-გაყიდვისას ტელეფონის გადაფორმება

   20

   20

   20

  არსებული სატელეფონო ხაზის ხელახალი ინსტალაცია

  5

   5  5

  SIP ტელეფონის დადგმა

  20

  20

  20

  დამატებითი ხაზის მიერთება SIP ნომერზე

  0

  0

  0

  SIP ტელეფონის სააბონენტო

  10

  10

  10

  SIP ნომერზე მიერთებული ხაზის სააბონენტო

  10

  10

  10

   

  ნომრის არჩევის ტარიფები:

  ტელეფონის დადგმისას თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ნომერი არსებული ჩამონათვალიდან. გარდა ჩვეულებრივი ნომრებისა, სიჯისი გთავაზობთ "ფასიან ნომრებს", რომელთა ტარიფები შემდეგია:

   ნომერი

   ღირებულება (ლარი)

   25-XV-VX, 27-XV-VX, 28-XV-VX

   30

  25-XX-VV, 27-XX-VV, 28-XX-VV

   50

   25-XV-XV, 27-XV-XV, 28-XV-XV

   100

   25-XX-XX, 27-XX-XX, 28-XX-XX

   200

   255552, 277772, 288882

   300

  255555, 277777, 288888

   500