• 
  • |

 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • საერთაშორისო ზარები
 • სერვისები და ტარიფები
 • 2013-05-19

  "სიჯისის" სატელეფონო მომსახურება ვრცელდება ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე და მისი ინდექსებია - 25, 27 და 28 (2011 წ, 4 ივნისამდე 15, 17 და 18). სიჯისი ახორციელებს სატელეფონო სერვისს ულტრა თანამედროვე ALCATEL 1000-ის S12 ტიპის საკომუტაციო სადგურებით, რომლებიც განლაგებულნი არიან ქ. რუსთავის სამ სხვადასხვა წერტილში და ერთმანეთს უკავშირდებიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიებით.

  ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურების მაღალ ხარისხს და საუკეთესო ტარიფებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დასაკავშირებლად.

  ძირითადი სატელეფონო სერვისები და ტარიფები

  მომსახურების დასახელება

   მომსახურები სღირებულება (ლარში)

   ფიზიკური პირებისთვის

   საბიუჯეტო ორგანიზ.-თვის

   კომერციული ორგანიზ.-თვის

  ტელეფონის დადგმა

  20

  20

  20

  ტელეფონის (წყვილის) აღდგენა მოხსნიდან იმავე თვის განმავლობაში

  5

   

   

  სააბონენტო (ყოველთვიური) გადასახადი

   4

   4

  10

  ტელეფონის გადაფორმება (ოჯახის სხვა წევრზე)

   10

   

   

  ტელეფონის გადაფორმება (იურდიულ მემკვიდრეზე)

   20

   

   

  მისამართის შეცვლა

   20

   20

  20

  ტელეფონის (წყვილის) აღდგენა

   10

  10

  10

  აბონენტის სურვილით ნომრის შეცვლა

   10

   10

  10

  აბონენტის სურვილით სახელის შეცვლა

   10

   10

   10

  დროებით გადაფორმება ბინის იჯარით გადაცემისას

   10

   

   

  მეიჯარადისთვის ტელეფონის დაბრუნება

   10

   

   

  ხაზების ჯგუფის სააბონენტო

   200

   

   

  ინდ.საწარმოს ტელეფონის გადაფორმება ფიზიკურ პირზე საწარმოს გაუქმებისას

   40

   

   

  ასს 22/24-დან სიჯისის ასს-ზე (25, 27, 28-ზე) გადმოსვლა

   10

   

   

  სიჯისიდან ასს 22/24-ზე გადასვლა

   0

   

   

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (8-იანით განხორციელებული ზარები)

   0

   

   

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (ასს 25/27/28-ზე განხორციელებული ზარები)

   1.5

   3

   10

  დეტალური ინფორმაციის მიღება (შემავალი ზარებით)

   1.5

   3

   10

   ნომრის არჩევა

   30-დან 500-მდე*

   30-დან 500-მდე*

   30-დან 500-მდე*

  მეიჯარადისთვის აბონენტობის დაბრუნება

  10

   

   

  დასახელების შეცვლა ნორმატიული აქტის საფუძველზე

   0

   

   

  დამატებითი ხაზის გაყვანა ტელეფონზე

   10

   

   

  იურიდიული პირის საკუთრებაში მყოფი ფართის იჯარით გადაცემისას დროებით გაფორმება

   10

   

   

  იურიდიული პირის საკუთრებაში მყოფი საწარმო-ნაგებობის ყიდვა-გაყიდვისას ტელეფონის გადაფორმება

   40

   

   

  სატელეფონო და/ან ინტერნეტ ხაზის არასტანდარტული მოწყობა

  200

     

  SIP ტელეფონის დადგმა

  20

  20

  20

  დამატებითი ხაზის მიერთება SIP ნომერზე

  0

  0

  0

  SIP ტელეფონის სააბონენტო

  10

  10

  10

  SIP ნომერზე მიერთებული ხაზის სააბონენტო

  10

  10

  10

  ნომრის არჩევის ტარიფები:

  ტელეფონის დადგმისას თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ნომერი არსებული ჩამონათვალიდან. გარდა ჩვეულებრივი ნომრებისა, სიჯისი გთავაზობთ "ფასიან ნომრებს", რომელთა ტარიფები შემდეგია:

   ნომერი

   ღირებულება (ლარი)

   25-XV-VX, 27-XV-VX, 28-XV-VX

   30

  25-XX-VV, 27-XX-VV, 28-XX-VV

   50

   25-XV-XV, 27-XV-XV, 28-XV-XV

   100

   25-XX-XX, 27-XX-XX, 28-XX-XX

   200

   255552, 277772, 288882

   300

  255555, 277777, 288888

   500