• 
  • |

 • კოლოკაცია
 • ვებ-ჰოსტინგი
 • კორპორაციული სერვისები
 • მომსახურების პირობები
 • განაცხადის ფორმა
 • კოლოკაცია
 • 2013-10-22

  გთავაზობთ სერვერების განთავსებას „სიჯისის“ სასერვერო ფართში შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფით და მომსახურებით.

  Rack Mount - ტიპისსერვერი
  პაკეტი R/A R/B R/C R/D  
  ლოკალური სიჩქარე 1 Gb/ps 1 Gb/ps 1 Gb/ps 1 Gb/ps  
  გლობალური სიჩქარე 512 Kb/ps 1 Mb/ps 2 Mb/ps 8 Mb/ps  
  IP-მისამართი 1 1 1 1  
  NS-ჩანაწერი ულიმიტო ულიმიტო ულიმიტო ულიმიტო  
  დაყენების საფასური 30 ლარი 30 ლარი 30 ლარი 30 ლარი  
  ღირებულება (1 თვე) 50 ლარი 70 ლარი 80 ლარი 110 ლარი  
  დამატებითი 1U 50 ლარი 50 ლარი 50 ლარი 50 ლარი  
             
  Tower - ტიპისსერვერი
  პაკეტი T/A T/B T/C T/D  
  ლოკალური სიჩქარე 1 Gb/ps 1 Gb/ps 1 Gb/ps 1 Gb/ps  
  გლობალური სიჩქარე 512 Kb/ps 1 Mb/ps 2 Mb/ps 8 Mb/ps  
  IP-მისამართი 1 1 1 1  
  NS-ჩანაწერი ულიმიტო ულიმიტო ულიმიტო ულიმიტო  
  დაყენების საფასური 30 ლარი 30 ლარი 30 ლარი 30 ლარი  
  ღირებულება (1 თვე) 60 ლარი 80 ლარი 90 ლარი 120 ლარი  
             
  ყოველი  დამატებითი IP 10 ლარი