• 
  • |

 • მიმოხილვა
 • ტარიფები
 • გამოყენების წესი
 • სად შევიძინოთ
 • ტარიფები
 • 2013-05-19

  სიჯისი-ბარათის გამოყენებით საუბრის განხორციელების ტარიფებია:

  ლოკალურ საუბრები რუსთავში (როგორც 25-იან, 27-იან და 28-იან ნომრებზე, ისე 22-იან, 24-იან და 29-იან ნომრებზე): ერთი წუთი- 4 თეთრი;

  საქალაქთაშორისო საუბრები (საქართველოს ნებისმიერი ქალაქი): წუთი- 10 თეთრი;

  საერთაშორისო საუბრები (უცხოეთის ფიქსირებულ და მობილურ ტელეფონებზე): წუთი- 50 თეთრი.