• 
  • |

 • ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი
 • DSL ინტერნეტი
 • Wi-Fi ინტერნეტი
 • ინტერნეტ პარამეტრები
 • 2
 • როგორ ჩავერთოთ
 • 2013-05-19

  სიჯისის DSL ინტერნეტის აბონენტი  შეუძლია გახდეს ნებისმიერ პირს თუ ორგანიზაციას მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი სიჯისის სატელეფონო სერვისის აბონენტი.
  სიჯისი-ნეტში ჩასართავად, შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის შესახებ ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით „სიჯისის“ ქოლ-ცენტრს ნომერზე: 250000 ან 0 800 200 200 (ლინკი).
  ყველა საჭირო დოკუმენტის წარმოდგენის შემდგომ აფორმებთ ხელშეკრულებას თქვენს მიერ წინასწარ შერჩეულ ინტერნეტ-პაკეტზე და ფარავთ ამ პაკეტის შესაბამის ღირებულებას. სატელეფონო დავალიანების არსებობის შემთხვევაში მოცემული მომენტისთვის, ასწორებთ სატელეფონო დავალიანებასაც. ამის შემდგომ, სიჯისის ტექნიკური პერსონალი უმოკლეს ვადებშიახორციელებს თქვენს ბინაზე ინტერნეტის სამონტაჟო სამუშაოებს.