• 
  • |

 • ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი
 • DSL ინტერნეტი
 • Wi-Fi ინტერნეტი
 • ინტერნეტ პარამეტრები
 • 1
 • როგორ ჩავერთოთ
 • 2016-10-03

  სიჯისის ინტერნეტ-სერვისის აბონენტი შეუძლია გახდეს ნებისმიერ პირს თუ ორგანიზაციას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი სიჯისის სატელეფონო სერვისის აბონენტი.
  სიჯისი-ნეტში ჩასართავად, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელით, საკმარისია წარმოადგინოთ მხოლოდ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და გააფორმოთ შესაბამისი ხელშეკრულება შესაბამის მისამართზე. 
  ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელია როგორც ქოლცენტრის მეშვეობით ნომრებზე: 25 00 00; 0 800 200 200, ასევე სიჯისის სერვის ცენტრში მისამართზე: რუსთავი, მეგობრობის N2