• 
  • |

 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • საერთაშორისო ზარები
 • 2013-05-19

  სხვა ფიქსირებული ოპერატორის ნებისმიერი ქსელიდან „სიჯისის“ ქსელზე პორტირებისთვის ნომრის შეუცვლელად შეგიძლი ...


  2013-05-19

  საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად - 00 + ქვეყნის +  ქალაქის/მობ. ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი.  ...


  2015-03-13

  საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად - 00 + ქვეყნის +  ქალაქის/მობ. ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი.  ...


  2013-05-19

  საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად - 00 + ქვეყნის +  ქალაქის/მობ. ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი.  ...


  2013-05-19

  საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად - 00 + ქვეყნის +  ქალაქის/მობ. ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი.  ...


  2013-05-19

  დარეკვის წესები

  საერთაშორისო კავშირის განსახორციელებლად - 00 + ქვეყნის +  ქალაქის/მობ. ...