• 
    • |

  • ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი
  • DSL ინტერნეტი
  • Wi-Fi ინტერნეტი
  • ინტერნეტ პარამეტრები
  • 2013-05-19

    სიჯისი რუსთავის მოსახლეობას და ორგანიზაციებს სთავაზობს მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ქსელში (სიჯისი-ნეტი) ჩართვას ოპტიკუ ...