• 
  • |

 • ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი
 • DSL ინტერნეტი
 • Wi-Fi ინტერნეტი
 • ინტერნეტ პარამეტრები
 • 2018-07-11

  2018 წლის 15 აგვისტოდან აბონენტებს მათთან გაფორმებული ინტერნეტ მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონკ ...


  2013-05-19

  იმისთვის, რომ გაააქტიუროთ Wi-Fi ინტერნეტის რომელიმე პაკეტი, უნდა დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 0 800 200 200 მობილური ტელეფო ...


  2016-10-03

  სიჯისის Wifi ინტერნეტით შესაძლებელია სარგებლობა შემდეგ მისამართებზე: გამარჯვება, გამარჯვება 1, კრწანისი, ახალი სამგორ ...


  2013-05-19

  სიჯისის DSL ინტერნეტის აბონენტი  შეუძლია გახდეს ნებისმიერ პირს თუ ორგანიზაციას მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი ...


  2013-05-19

  DSL - ციფრული სამომხმარებლო ხაზი, რომლის საშუალებითაც ინტერნეტთან დაკავშირება და  მონაცემების გაგზავნა ჩვეულებრი ...


  2016-10-03

  სიჯისის ინტერნეტ-სერვისის აბონენტი შეუძლია გახდეს ნებისმიერ პირს თუ ორგანიზაციას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი ს ...